Route Map 2005 Yatra

Chetna Yatra-1

 • 10th Sept 2005 – Delhi – Moradabad – Nainital
 • 11th Sept 2005 – Nainital – Dehradun
 • 12th Sept 2005 – Sohan – Simla
 • 13th Sept 2005 – Mandi – Dharamshala
 • 14th Sept 2005 – Jammu – Pathankot
 • 15th Sept 2005 – Amritsar – Ludhiana
 • 16th Sept 2005 – Chandigarh – Bhatinda
 • 17th Sept 2005 – Sri Ganga Nagar – Hissar
 • 18th Sept 2005 – Bhatinda – Jhunjhunu – Sikar – Jaipur
 • 19th Sept 2005 – Ajmer – Jodhpur – Pali
 • 20th Sept 2005 – Palampur – Mehsana – Ahmedabad
 • 21st Sept 2005 – Rajkot – Porbandar – Somnath
 • 22nd Sept 2005 – Bhavnagar – Vadodra
 • 23rd Sept 2005 – Bharuch – Surat – Nasik
 • 24th Sept 2005 – Mumbai – Pune
 • 25th Sept 2005 – Kolhapur
 • 26th Sept 2005 – Goa
 • 27th Sept 2005 – Bhootnath
 • 28th Sept 2005 – Dhanwar
 • 29th Sept 2005 – Mangalore
 • 30th Sept 2005 – Mysore
 • 30th Sept 2005 – Mysore
 • 1st Oct 2005 – Pondicherry
 • 2nd Oct 2005 – Coimbatore
 • 3rd Oct 2005 – Trivandapuram
 • 4th Oct 2005 – Rameshwaram
 • 5th Oct 2005 – Pondicherry
 • 6th Oct 2005 – Chittor
 • 7th Oct 2005 – Mehboob Nagar
 • 8th Oct 2005 – Hyderabad
 • 9th Oct 2005 – Vijayawada
 • 10th Oct 2005 – Vishakapatnam
 • 11th Oct 2005 – Raipur
 • 12th Oct 2005 – Chandwara
 • 13th Oct 2005 – Kantha
 • 14th Oct 2005 – Hirakud
 • 15th Oct 2005 – Baleshwar
 • 16th Oct 2005 – Kolkatta
 • 17th Oct 2005 – Asansol
 • 18th Oct 2005 – Patna – Varanasi – Jaunpur – Allahabad
 • 19th Oct 2005 – Rai Bareilley – Lucknow
 • 20th Oct 2005 – Jhansi – Agra – Delhi